Sweden

Labotest logo

Om LaboTest AB

LaboTest AB är MK Tests distributör i Sverige.

 

LaboTest AB är en ledande leverantör av produkter och tjänster för Sample & Testing av produkter inom branscher som Elektronik, Fordon, Telekom, Försvar, Flyg och Sjöfart.

 

Information om LaboTest Oy i Finland hittar du här.

Kontakt

För att kontakta LaboTest AB om MK Test Systems produkter och tjänster:

E-post: richard.norden@labotest.se
Telefon: +46 8354 360

About LaboTest AB

LaboTest AB are MK Test’s distributor in Sweden.

 

LaboTest AB is a leading supplier of products and services for Sample & Testing of products within industries such as Electronics, Automotive, Telecom, Defence, Aviation and Maritime.

 

Details about LaboTest Oy in Finland can be found here.

Contact

To contact LaboTest AB about MK Test Systems products and services:

Email: richard.norden@labotest.se
Phone: +46 8354 360

LaboTest AB
Kanalvägen 12, 3tr
194 61 Upplands Väsby
Sweden