Slovenia

Ofrim group

A SciTEST Solutions Kft-ről

SciTEST Solutions Kft, ki je del skupine Ofrim, je distributer podjetja MK Test v Sloveniji, na Hrvaškem in Madžarskem.

 

SciTEST Solutions Kft zastopa skupino Ofrim na Hrvaškem, Madžarskem in v Sloveniji. SciTEST ponuja visoko zmogljive izdelke, testne in merilne sisteme, znanstvene aparature, sisteme za zajem podatkov, strojno in programsko opremo ter originalno opremo skupine OFRIM za elektroniko, elektrotehniko in fiziko.

 

Skupina OFRIM zagotavlja visoko zmogljive izdelke ter testne in merilne sisteme, strojno in programsko opremo za stranke iz industrijskih podjetij ter laboratorije za raziskave in razvoj v okviru inštitutov in univerz.

Pišite na

Če želite kontaktirati SciTEST o izdelkih in storitvah MK Test Systems:

Pošta: office@scitest.hu
Telefon: +361 295 1046

About SciTEST Solutions Kft

Part of the Ofrim Group, SciTEST Solutions Kft are MK Test’s distributor in Slovenia, Croatia and Hungary.

 

SciTEST provides high performance products, test & measurement systems, scientific apparatus, data acquisition systems, hardware and software, and the original equipment of OFRIM Group for electronics, electrical engineering and physics.

 

The Ofrim Group provides high performance products and test and measurement systems, hardware and software, for customers from industrial companies as well as R&D laboratories within institutes and universities.

Contact

To contact SciTEST about MK Test Systems products and services:

Email: office@scitest.hu
Phone: +361 295 1046

SciTEST Solutions Kft

8 Aranyeso u.

H-1184

Budapest

Hungary