Slovakia

Kaitrade logo

O spoločnosti Kaitrade

Spoločnosť Kaitrade je distribútorom spoločnosti MK Test v Českej republike a na Slovensku.

 

Dodávatelia najmodernejších laboratórnych, testovacích a priemyselných prístrojov od roku 1992 sú tradičným a uznávaným partnerom renomovaných dodávateľov a zákazníkov. Pôsobia takmer vo všetkých priemyselných odvetviach v Českej republike a na Slovensku, od malých firiem až po nadnárodné koncerny.

Contact

Kontaktovať spoločnosť Kaitrade o produktoch a službách spoločnosti MK Test Systems:
E-mail: mail@kaitrade.sk
Telefón: +421 903 250 173

About Kaitrade

Kaitrade are MK Test’s distributor in Czechia and Slovakia.

 

Suppliers of state-of-the-art laboratory, test and industrial instruments since 1992, Kaitrade are a traditional and established partner of renowned suppliers and customers. They are present in almost all industries in the Czech Republic and Slovakia, from small companies to multinational concerns.

Contact

To contact Kaitrade about MK Test Systems products and services:

Email: mail@kaitrade.sk
Phone: +421 903 250 173

Kaitrade spol s.r.o.

U Elektra 830/2B, Hloubětín

198 00 Prague 9

Czech Republic