Serbia

Ofrim group

О ОФРИМ групи

Офрим Група је дистрибутер МК Теста у Србији и Украјини.

Пружајући продајну подршку и савете за производе високих перформанси и системе за тестирање и мерење, хардвер и софтвер, ОФРИМ Група има базу индустријских клијената, као и Р&Д лабораторије унутар института и универзитета.

ОФРИМ Група такође представља МК Тест Сyстемс у Хрватској, Мађарској и Словенији кроз СциТЕСТ Солутионс; и у Румунији преко ИнтерНЕТ-а.

Контакт

Да бисте контактирали ОФРИМ Групу о производима и услугама МК Тест Система:

Емаил : ofrim@ofrimgroup.com
Тел : + 40 213 121 662

About the OFRIM Group

The Ofrim Group are MK Test’s distributor in Serbia and Ukraine.

 

Providing sales support and advice for high performance products and test and measurement systems, hardware and software, the OFRIM Group has an industrial customer base as well as R&D laboratories within institutes and universities.

 

The OFRIM Group also represents MK Test Systems in Croatia, Hungary and Slovenia through SciTEST Solutions; and in Romania through InterNET.

Contact

To contact the OFRIM Group about MK Test Systems products and services:

Email: ofrim@ofrimgroup.com
Phone: +40 213 121 662