Poland

MK Test Systems w Polsce

Andrzej Orbik (GMSPOL) jest przedstawicielem handlowym MK Test w Polsce, oferującym doradztwo produktowe i wsparcie sprzedaży.

Kontakt

Aby skontaktować się z Andrzejem w sprawie produktów i usług MK Test Systems:
Email: aorbik@gmspol.eu
Telefon: +48 601 248474 / +49 1520 5703532

MK Test Systems in Poland

Andrzej Orbik (GMSPOL) is MK Test’s sales agent in Poland, offering product advice and sales support.

Contact

To contact Andrzej about MK Test Systems products and services:

Email: aorbik@gmspol.eu
Phone: +48 601 248474 / +49 1520 5703532